Συμφωνική Ορχήστρα-Αφιέρωμα Μ. Θεοδωράκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις