ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ - 70 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει