Λάκης Παπαδόπουλος & Χρονίρ - Θέατρο Βουνού, Καστοριά Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει