Θ. Μικρούτσικος, Όσοι περπάτησαν μαζί μου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις