Το Τρένο στο Ελληνικό Λαϊκό Τραγούδι
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει