ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ζωντανά στη Θεσσαλονίκη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει