Δημήτρη Μαραμή Καπετάν Μιχάλης (Ελευτερία ή Θάνατος)
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει