Ειδικοί Όροι Έκδοσης Εισιτηρίων Θεαμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

 

1.1.Στο πλαίσιο της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής η «Δράση»), για συγκεκριμένα θεάματα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Δράση, όπως εκάστοτε γνωστοποιούνται στο viva.gr, η έκδοση εισιτηρίων θα πραγματοποιείται έναντι μηδενικού για τον Παραγωγό αντιτίμου.

1.2. Oι Χρήστες που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τα ως άνω θεάματα της Δράσης θα πρέπει ν’ακολουθήσουν τη διαδικασία κράτησης διαδικτυακά. Κατά το βήμα ολοκλήρωσης της κράτησης, κάθε Χρήστης θα εισφέρει για τους σκοπούς της Δράσης ανά παραγγελόμενο εισιτήριο ποσό της επιλογής του από €5 κατ’ ελάχιστον ανάλογα με το θέαμα έως και €1000 κατά μέγιστο.

1.3. Για κάθε τέτοια εισφορά του, ο Χρήστης εντέλλει τo συνεργαζόμενο με τη Δράση,  Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (VIVA PAYMENTS) να εκδίδει για λογαριασμό του ανά εισιτήριο ένα προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης με την εκάστοτε εισφορά νομισματικής αξίας.

1.4. Η νομισματική αξία του e-money voucher που θα εκδίδει η VIVA PAYMENTS κατ’ εντόλή του Χρήστη, θα εξαργυρώνεται σε επιλεγμένες Επιχειρήσεις με κύριο Κωδικό Aριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εκείνη των Super Markets και των εν γένει λιανικών καταστημάτων εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης (ΚΑΔ:  47.11.10) (εφεξής «Επιχειρήσεις»), για την αγορά τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διανεμηθούν στους Φορείς που εκάστοτε υποστηρίζει η Δράση.

1.5. H έκδοση κάθε e-money voucher θα λαμβάνει χώρα είτε με χρέωση Κάρτας του Χρήστη είτε με χρέωση του λογαριασμού VIVA WALLET που ο ίδιος τηρεί στη VIVA PAYMENTS.

1.6. H εξαργύρωση της αξίας των e-money vouchers των Χρηστών στις Επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση των εισφορών των Χρηστών θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης.

1.7. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com ή στο σύντομο κωδικό 13855.

1.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι που αναρτώνται στο  http://travel.viva.gr/terms#tickets .

Online booking requires cookies.
Please click here to continue.