Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού
 

1 - Διοργανώτρια

Η εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.» και τον διακριτικό τίτλο «VIVA» (εφεξής η διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Καποδιστρίου 2, Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτρονικής σελίδας www.viva.gr, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ενέργεια) σε εφαρμογή του Facebook όπου ο κάθε συμμετέχον θα μπορεί να απαντά καθημερινά σε ερωτήσεις που θα αναρτώνται στον τοίχο της σελίδας του VIVA στο Facebook.

2 - Διάρκεια

Η διάρκεια της ενέργειας καθορίζεται από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 έως και την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή σύντμησης της διάρκειάς της.

3 - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στο ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

- έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

-έχουν Profile στο Facebook

Στην ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν αλλά δεν θα δικαιούνται τα δώρα των κληρώσεων οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.


4 - Η διαδικασία της ενέργειας (η συμμετοχή, κλήρωση, και η ανάδειξη των νικητών)

Η συμμετοχή στην ενέργεια πραγματοποιείται απαντώντας σωστά στην δημοσιευμένη ερώτηση επάνω στην εικόνα εφόσον η τελευταία έχει αναρτηθεί στο Facebook FanPage του VIVA (http://www.facebook.com/VivaGR).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια, ο εκάστοτε συμμετέχων καλείται να μπει στο Facebook FanPage του VIVA (http://www.facebook.com/VivaGR), να βρει τη δημοσιευμένη φωτογραφία με την ερώτηση και να απαντήσει σωστά αφήνοντας σχόλιο κάτω από την εικόνα.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές με την έννοια ότι μπορεί να απαντήσει σε περισσότερες από μια ερωτήσεις καθ΄ όλο το διάστημα διάρκειας της ενέργειας. Σε όσες διαφορετικές ερωτήσεις απαντήσει ο συμμετέχων αποκτά και αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω.

Κάθε ημέρα το VIVA θα συλλέγει τα ονόματα (facebook names) όσων έχουν απαντήσει σωστά και θα διεξάγει την μεγάλη κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενέργεια, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014. Τέσσερις νικητές θα κερδίζουν από μια κάρτα διαρκείας έκαστος, για την αγωνιστική περίοδο ΚΑΕ ΠΑΟ 2014 -2015, συνολικής αξίας 600€.

Η κλήρωση των καρτών θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της κλήρωσης καθώς και οι νικητές αυτής θα δημοσιευτούν Facebook FanPage του VIVA (http://www.facebook.com/VivaGR).

Η παραλαβή των καρτών διαρκείας θα γίνει από τα εκδοτήρια του γηπέδου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κατόπιν επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας, προς πιστοποίηση.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του VIVA, τηλεφωνικά στο 13855 ή 211 7700 000 με χρέωση αστικής κλήσης , καθημερινά , από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε 24ωρη βάση).

5 - Έπαθλα

Τα έπαθλα είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα.

Το έπαθλο είναι:
Τέσσερις (4) ατομικές κάρτες διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟ για την αγωνιστική περίοδο 2014 -2015, συνολικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ.

Ειδικά προνόμια επάθλου:
  1. Είσοδος στο VIP LOUNGE για τους κατόχους PLATINUM, PLATINUM B, GOLD, SILVER
  2. Δωρεάν θέση parking δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι καρτών διαρκείας.
  3. Προτεραιότητα στα εισιτήρια των τελικών Κυπέλου και Euroleague για τους κατόχους PLATINUM, PLATINUM B, GOLD.
  4. Εξασφαλισμένη παρουσία σε εκδηλώσεις της ομάδας για τους κατόχους της κατηγορίας Gold.
  5. Έκπτωση 15% για όλους τους κατόχους κάρτας διαρκείας στα καταστήματα ADIDAS στην οδό Ερμού και στο Ν. Ψυχικό.
  6. Έκπτωση 10% για όλους τους κατόχους κάρτας διαρκείας στο PAO SHOP. Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του επάθλου καθορίζονται αποκλειστικά από την ΚΑΕ ΠΑΟ και ουδεμία ευθύνης φέρει σχετικά η διοργανώτρια, έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου.

6 - Διαχείριση της παράδοσης του επάθλου

Με την ανάδειξη των νικητών, η διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και Facebook message προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το δώρο τους. Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησης του. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντηση του στο email ή στο Facebook message που θα του αποστείλει η διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παραγράφου 3 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο.


7 - Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς την διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνεργάζεται για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, Facebook Profile Name και εικόνα / φωτογραφία.

Η διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή τους ως νικητές.
Το Ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθεί στο site www.viva.gr καθώς και στην σχετική εφαρμογή στο facebook.

- η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους νικητές αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής των επάθλων και

- το Facebook Profile Name για να ελεγχθεί από την διοργανώτρια η εγκυρότητα της συμμετοχής τους

- η εικόνα/ φωτογραφία των νικητών και αποδεκτών των επάθλων για λόγους μάρκετινγκ και εμπορικής προώθησης από την διοργανώτρια

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοργανώτρια και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της διοργανώτριας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την διοργανώτρια με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμά του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την διοργανώτρια σε τρίτους

β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο support@viva.gr.

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στις 12/10/2014 μέσω της σελίδας www.viva.gr και της σελίδας του facebook fan page (www.facebook.com/vivagr)


8 - Λοιποί όροι

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτού για οποιοδήποτε λόγο.

Με το τέλος της ενέργειας και της διάθεσης των επάθλων στους νικητές, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη της διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα έπαθλα ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των επάθλων που απονεμήθηκαν. Γίνεται δεκτό ότι η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που υπάρξει ματαίωση ή αναβολή παροχής των καρτών διαρκείας από την ΚΑΕ ΠΑΟ.
Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παιχνίδι αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Online booking requires cookies.
Please click here to continue.