ΕΚΘΕΣΗ: ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει