Η ΧΙΟΝΑΤΗ στον πάγο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει