ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ - Εισιτήρια Διαρκείας 2017-18
Περιγραφή

Οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής στον πάγκο. Ο διαιτητής στη σέντρα. Οι κάμερες έτοιμες. Τα φώτα αναμμένα. Το μόνο που μένει για να αρχίσει το ματς είναι να πάρεις τη θέση σου στην εξέδρα του γηπέδου «Γεώργιος Καμάρας».

Ένα εισιτήριο διαρκείας περιμένει κάθε φίλαθλο του Απόλλωνα Σμύρνης. Διαρκείας για κάθε τσέπη, για κάθε ηλικία. Ένα εισιτήριο διαρκείας που μπορεί να αφορά μια ολόκληρη οικογένεια. Ένα εισιτήριο που μπορεί να αποκτήσει ο άνεργος και ο φοιτητής, με λίγα λόγια κάθε φίλος του Απόλλωνα Σμύρνης.
 

Πάρε λοιπόν τη θέση σου στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας»…

-Για κάθε περίπτωση απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2017-2018 (ανανέωση ή νέα εγγραφή σε οποιαδήποτε κατηγορία) είναι απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του κάθε ενδιαφερόμενου και του αριθμού ΑΜΚΑ.

-Για την απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητη η παρουσία του αγοραστή σύμφωνα με το νόμο 4326/2015 του Υπουργού Αθλητισμού.

-Για την απόκτηση Φοιτητικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόμιση και της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).

-Για την απόκτηση Α.Μ.Ε.Α εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόμιση και αποδεικτικού εγγράφου.

-Για την απόκτηση Οικογενειακού εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον εκάστοτε δήμο.

-Για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας ανέργου είναι απαραίτητη η προσκόμιση και της ισχύουσας κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

-Για την αγορά και παραλαβή παιδικού εισιτηρίου διαρκείας (έως και 14 ετών), αλλά και μαθητικού απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα. Για την είσοδο και παραμονή του στο γήπεδο ο ανήλικος κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει/-ουν πάντα ο ασκών/ οι ασκούντες τη γονική μέριμνα.

-Τα συνδεσμικά εισιτήρια ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

-Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αγοράσουν κάρτα διαρκείας, μπορούν να επιλέξουν αριθμημένη θέση της αρεσκείας τους ηλεκτρονικά από το Viva.gr . Επιπλέον μπορούν να εξοφλούν τις κάρτες μετρητοίς ή με κατάθεση σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με αριθμό GR42-0110-0600-0000-0604-7002-602 και της Τράπεζας Πειραιώς, με αριθμό GR56-0171-8370-0068-3712-4409-640, αφού προηγουμένως απευθύνονται στα γραφεία της ΠΑΕ (τηλ. 210-6300233 | Ώρες επικοινωνίας 10:00πμ - 8:00μμ) – Λεωφόρος Κηφισίας 64B, Μαρούσι.

διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές

ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018

 

 1. Αποδοχή Όρων Καρτών: Με την απόκτηση της Κάρτας Διαρκείας από τα επίσημα σημεία πώλησης (έδρα της Π.Α.Ε., εκδοτήρια του Γηπέδου ή όποιο άλλο σημείο οριστεί από την Π.Α.Ε. ή τους εξουσιοδοτημένους φορείς ως τέτοιο, μέσω διαδικτύου κλπ), καθώς και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αγοράς από ιστοσελίδες, που υποδεικνύει η ΠΑΕ, τεκμαίρεται ότι ο Κάτοχος έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους Καρτών Διαρκείας», που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει και/ή τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, καθώς και τους  Κανονισμούς κλπ, που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Πολιτεία, τα Αθλητικά Όργανα κλπ.
 2. Όροι Αγοράς Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση/σύμβαση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα την γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνουν πάντα, εις ολόκληρον και αλληλεγγύως ο συνοδός και ο ασκών τη γονική μέριμνα.
 3. Προνόμια Κατόχου Κάρτας Διαρκείας: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο (με την αντίστοιχη έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας ή με ηλεκτρονικό έλεγχο δικαιώματος εισόδου ή κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο), που ορίζεται ως έδρα της Π.Α.Ε. για την παρακολούθηση όλων των Αγώνων Πρωταθλήματος και μόνον της Π.Α.Ε., κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2017 – 2018 στη συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση, που ορίζεται στην Κάρτα Διαρκείας και των φιλικών αγώνων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 του παρόντος.
 4. Θέση Κατόχου Διαρκείας: Ο Κάτοχος δικαιούται να καταλαμβάνει και να χρησιμοποιεί στο Γήπεδο, αποκλειστικά και μόνο, την αριθμημένη θέση που αναγράφεται επί του σώματος της Κάρτας Διαρκείας.
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης της Κάρτας Διαρκείας: Η Κάρτα Διαρκείας είναι ονομαστική και προσωπική. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση της, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο την είσοδό του στο Γήπεδο καθώς επίσης και να ακυρώσει την Κάρτα Διαρκείας για το υπόλοιπο ισχύος αυτής, χωρίς επιστροφή χρημάτων, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης της Κάρτας Διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος παραμένει πλήρως και εις ολόκληρον υπεύθυνος έναντι της Π.Α.Ε. για βλάβες και ζημίες που προκαλεί στην Π.Α.Ε. τρίτος προς τον οποίο έχει μεταβιβάσει την Κάρτα Διαρκείας.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Καρτών Διαρκείας: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Καρτών Διαρκείας για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Καρτών Διαρκείας, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης και/ή αντίθετης στην παρούσα ανταλλαγής ή μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας Καρτών Διαρκείας, καθώς και να μην επιτρέπει την είσοδο των εμπλεκόμενων προσώπων στο γήπεδο.
 7. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας – Σωματικός έλεγχος: Πέραν της επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) για την σύναψη σύμβασης απόκτησης Κάρτας Διαρκείας, η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου), είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί, ως προϋπόθεση για την είσοδο του Κατόχου στο Γήπεδο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονόματος, που αναγράφεται στην Κάρτα Διαρκείας με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο.
 8. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων, που τυχόν συνοδεύει. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο.
 9. Ματαίωση - Διεξαγωγή Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο Κάτοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή/ και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Κάρτας Διαρκείας ή/ και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.
 10. Διεξαγωγή σε άλλο γήπεδο από αυτό της δηλωθείσας έδρας: Σε περίπτωση διεξαγωγής ενός ή περισσοτέρων αγώνων σε άλλο γήπεδο από αυτό της δηλωθείσας έδρας εξαιτίας αποφάσεως αρμόδιας Αρχής (π.χ. τιμωρία, ακαταλληλότητα) ή άλλων αντικειμενικών λόγων που δεν συνδέονται με την Π.Α.Ε., θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη εξασφάλιση των θέσεων των Κατόχων Καρτών Διαρκείας στο προσωρινό γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το προσωρινό γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα και δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας www.fcapollon.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι για την εξασφάλιση θέσης στο προσωρινό γήπεδο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις του προσωρινού γηπέδου δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του συνόλου των Κατόχων Καρτών Διαρκείας (π.χ. λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας), οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της Π.Α.Ε. και η Π.Α.Ε. καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής. Σε περίπτωση διεξαγωγής ενός ή περισσοτέρων αγώνων σε άλλο γήπεδο από αυτό της δηλωθείσας έδρας εξαιτίας αποφάσεως της Π.Α.Ε. (π.χ. λόγω εργασιών ανακατασκευής), ο Κάτοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι η επιλογή της θέσης του στο προσωρινό γήπεδο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Π.Α.Ε. με στόχο την εξασφάλιση για λογαριασμό του μιας θέσης τουλάχιστον αντίστοιχης με εκείνη του γηπέδου της δηλωθείσας έδρας της Π.Α.Ε. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που εντός της ίδιας Αγωνιστικής Περιόδου λόγω των αναγκών ανακατασκευής του Γηπέδου, καταργηθεί η θέση του Κατόχου στο ανακατασκευασθέν Γήπεδο, η Π.Α.Ε. υποχρεούται να την αντικαταστήσει με άλλη ισάξια ή καλύτερη χωρίς κανένα επιπλέον κόστος του Κατόχου, ο οποίος συμφωνεί και αποδέχεται την αλλαγή αυτή σε πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων του ως Κατόχου Κάρτας Διαρκείας. Η απαρίθμηση των περιπτώσεων χρήσης έδρας διαφορετικής από την συνήθη είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
 11. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Ο κάτοχος οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Σε περίπτωση συμμετοχής του Κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες (π.χ. ανάρμοστα, υβριστικά και /ή αντεθνικά συνθήματα κλπ), στην έδρα της Π.Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε., τους αθλητές της ακόμα και αν δεν επιφέρουν την τιμωρία της Π.Α.Ε., η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του Κατόχου από το Γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και / ή σε μελλοντικούς Αγώνες και / ή καταγγελίας της σύμβασης και ακύρωσης της Κάρτας Διαρκείας του χωρίς την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας και χωρίς καμία αποζημίωση.
 12. Ευθύνη κατόχου: Ο Κάτοχος ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού ή κάθε Κανονισμό που θεσπίζεται από τα Αθλητικά Όργανα (π.χ. FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο., Superleague κλπ), ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του Κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς. Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 13. Επιστροφή Κάρτας Διαρκείας: Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από φυσικό κατάστημα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Σε περίπτωση αγοράς της κάρτας διαρκείας µέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, ο κάτοχος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά της Κάρτας Διαρκείας και πριν από τη χρήση της με οποιοδήποτε τρόπο, να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει την Κάρτα Διαρκείας με συστημένη επιστολή στην Π.Α.Ε. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, κανένα σχετικό αίτημα δεν γίνεται δεκτό.
 14. Προσωπικά δεδομένα κατόχου:

i. Προσωπικά δεδομένα κατόχου: Ο Κάτοχος επιτρέπει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Π.Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη και την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε., των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και διαφημιζομένων μέσω της ΠΑΕ. Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση που, ο Κάτοχος δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της συμπληρώνει το σχετικό πεδίο με την ένδειξη “x” αμέσως παρακάτω (μη συμπλήρωση επέχει θέση αποδοχής):

Δεν επιθυμώ τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. των χορηγών και των συνεργαζομένων με αυτή εταιρειών.

ii. Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχος της ενδέχεται να συμμετέχει αυτόματα σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, χορηγοί.

Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του στις ως άνω ενέργειες, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο με την ένδειξη “x” αμέσως παρακάτω (μη συμπλήρωση επέχει θέση αποδοχής):

Δεν επιθυμώ την αυτόματη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή/ και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες/διαφημιζόμενοι.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, σε μεταγενέστερο της κατάρτισης της παρούσας χρόνο, υποχρεούται να αποστείλει, επί αποδείξει παραλαβής, σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων της ΠΑε (Λ. Ηρακλείου 119 Αθήνα (Ριζούπολη) Τ.Κ. 11142.

 1. Συμφωνία κατόχου με Π.Α.Ε.: Οι παρόντες Όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τις διατάξεις του Νόμου, εφαρμόζονται οι περιοριστικότερες για την είσοδο και συμπεριφορά του κατόχου διατάξεις.
 2. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει, χωρίς ο Κάτοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής.
 3. Απώλεια κάρτας διαρκείας: Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας απώλειας της Κάρτας Διαρκείας ο Κάτοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Φιλάθλων της Π.Α.Ε., στο τηλέφωνο ( 30) 210-2530692, ( 30) 210-6300233, Fax: ( 30) 210-2512338, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή της. Η επανέκδοση της Κάρτας Διαρκείας γίνεται μόνο κατόπιν α) υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή για απώλεια της κάρτας και επιθυμία επανέκδοσης νέας και β) υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητούνται από την Π.Α.Ε. όπως και κατά την αρχική έκδοσή της, ενώ ο κάτοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα επανέκδοσης.
Media

Επιλογή εκδήλωσης

ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ - Εισιτήρια Διαρκείας 2017-18 Γήπεδο "Γεώργιος Καμάρας" - Ριζούπολη - Ριζούπολη, Αττική
130,00€ - 400,00€

Επιλογή θέσης

Πληροφορίες

Εισάγετε τον κωδικό προσφοράς:
Εφαρμογή
Επιλογή εισιτηρίων

Παρακαλώ επιλέξτε το πλήθος των εισιτηρίων που επιθυμείτε.

 1. Οι θέσεις προστέθηκαν με επιτυχία.
  Διαλέξετε απο τις διαθέσιμες έκπτωσεις ή διαγράψτε όσες θέσεις δεν θέλετε.
  Τέλος πατήστε "Συνέχεια" για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της κράτησης.

 1. Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος της εκδήλωσης. Κάθε ζώνη τιμών αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα διαζώματα στην κάτοψη. Συμβουλευτείτε τον χρωματισμό της ζώνης για την επιλογή διάζωματος.

 2. Επιλέξτε τις θέσεις που επιθυμείτε, πατώντας πάνω σε κάθε μια.

 3. Οι επιλεγμένες θέσεις εμφανίζονται κάτω απο την ζώνη τιμών που ανήκουν. Σε αυτό το σημείο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε απο τις διαθέσιμες εκπτώσεις ή να αφαιρέσετε όσες θέσεις δεν θέλετε.

 4. Το συνολικό κόστος των εισιτηρίων ανανεώνεται αυτόματα με κάθε προσθήκη/αφαίρεση θέσης ή αλλαγή έκπτωσης.

 5. Πατήστε "Συνέχεια" για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της κράτησης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία όπως φαίνονται στην κάρτα διαρκείας:
Όνομα: * Επώνυμο: *
Διάζωμα/Τμήμα: * Σειρά: * Θέση: *
Αναζήτηση
Online booking requires cookies.
Please click here to continue.