«ΕΞΩΝ ΦΡΕΞΩΝ»  ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει