"Μεγάλη Κατίνα"  Γιάννης Κατινάκης
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει