Κώστας Μαλιάτσης "Από την άλλη"
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει