Δημήτρης Δημόπουλος - Καφρόκρεμα - Θεσσαλονίκη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει