Γιώργης και Νίκος Στρατάκης ζωντανά στην Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις