Της Πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει