«ΟΛΟΦΕΓΓΑΡΟ» Κερασία Σαμαρά
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει