Η ΓΕΛΑΔΑ του ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει