Τριαντάφυλλο στο στήθος
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει