ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει