Διαγωνισμός Green Object στο HRTFest
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει