Έρως Μονόπτερος ο Πλάνης
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει