Αν Αργήσω, Κοιμήσου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει