ΜΙΚΡΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «Κόκκινο»
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει