Αντιγόνη, Σοφοκλή
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει