Το Θέατρο των Σκιών - «Ειρήνη» του Αριστοφάνη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις