Η Μάσα και ο Αρκούδος
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει