Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς του Leo Tolstoy
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει