Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Γ. Α. Χριστοδούλου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει