Θησέας και Αριάδνη στο Νησί των Ταύρων
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει