ο Εγωιστής Γίγαντας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει