Η Μεγάλη Χίμαιρα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει