Ειρήνη του Αριστοφάνη σε διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις