Η Χιονάτη στο δάσος των νάνων
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει