Η ιστορία ενός μονόφθαλμου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει