Η Σιωπή ΔΕΝ είναι Χρυσός!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει