Ο Ταχυδρόμος , του Γιώργου Παπαδάκη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει