Ράφτης Κυριών Περιοδεία
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει