Ο Καραγκιόζης Ψαράς
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει