Ο Άνθρωπος Ελέφαντας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει