Σέρρα - Η ψυχή του Πόντου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις