Ο ουρανός πάνω από την πόλη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει