Η Τέχνη είναι πορνεία
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει