Μαύρο χιόνι - Το ημερολόγιο ενός μακαρίτη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει