Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει