Ταξίδι στην έρημο…Προς Βορ(ρ)ά
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει