«Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει