«Με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους»
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει